Stavebniny s osobním přístupem

Vjetra® - betonová dlažba

Vjetra® - betonová dlažba 16.5.2022
Jeden komponent, mnoho možností. Inovativní kostka Vjetra® od společnosti BRUK.

 

Vjetra® - betonová dlažba 30x30cm

V čem spočívá jedinečnost Vjetry®? Její design se skládá pouze z 1 prvku, který ale nabízí velkou škálu možností uspořádání. V závislosti na způsobu uspořádání to umožňuje vytvoření povrchu s různým stupněm biologicky aktivního povrchu, tj. propustného pro vodu vsakující do země. Bez ohledu na to, zda potřebujete stylový a jednotný dlažební povrch, nebo zda chcete vytvořit skutečně jedinečné ekologické uspořádání – Vjetra® to umožňuje. Vyberte si z různých designů. A vytvořte je pomocí 1 jedinečného prvku.


Vjetra® je ekologická a moderní volba.

 

 

Vaše EKOvolba, výhody a design – co získáte s Vjetrou?

  • ŘEŠENÍ 2 v 1 - Vjetra® umožňuje vytvářet 2 typy povrchů: pevné a ekologicky aktivní. Umožňuje tak snadněji zajistit, aby na pozemku byl přiměřený poměr zastavěné a zelené plochy.

  • JEŠTĚ LEPŠÍ STABILITA - Jedinečný geometrický tvar a charakteristické zaklínění dlažebních kostek mezi sebou zajišťují pevnému povrchu z Vjetry® lepší stabilitu ve srovnání s povrchem z tradičních obdélníkových dlažebních kostek.

  • DLAŽBA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - Vhodné uspořádání prvků a zachování různé velikosti volných prostorů mezi nimi umožňuje položit dlažbu s různým podílem biologicky aktivního povrchu, čímž je zajištěna přirozená retence vody a nižší zahřívání dlažby na slunci.

  • VLASTNÍ SLOŽENÍ ekoPOVRCHU - Na rozdíl od jiných ažurových řešení umožňuje Vjetra® vytvářet téměř neomezený počet EKOvzorů , a tudíž umožňuje vytvářet originální a působivé koncepty dlažeb s různým stupněm propustnosti vody do země.

  • ÚSPORY - Vjetra® umožňuje snížit náklady na pokládku. Snižují se úměrně k množství biologicky aktivního povrchu aplikovaného na dlážděnou plochu (čím větší, tím nižší náklady na vývoj). V závislosti na uspořádání může 1m2 Vjetry® pokrýt téměř 3m2 plochy.

 

Co je biologicky aktivní plocha?

  • je zemný povrch, který umožňuje přirozenou vegetaci rostlin a retenci vody
  • biologicky aktivní plochy mohou zahrnovat pozemky osázené stromy a keři, trávníky, zemní a štěrkové záhony, jezírka.

Jaká je funkce biologicky aktivních ploch?

Mimořádně důležitá. Jsou nezbytné pro správný vývoj flóry a fauny, zajišťují mimo jiné správnou retenci vody a její odvádění do půdy a díky vegetaci na nich rostoucí mají příznivý vliv na kvalitu ovzduší.

 

Barvy

 

Nahoru