Stavebniny s osobním přístupem

Hydroizolace

ASFALTOVÉ PÁSY

oxidované asfaltové pásy s různými druhy posypů k použití jako parotěsné a provizorní izolace proti srážkové vodě nebo jako separační vrstvy, modifikované asfaltové pásy s různými druhy posypů k použití při hydroizolace plochých střech nebo spodních staveb
 

PENETRACE

penetrační nátěry určené pro napouštění (penetraci) podkladů s cílem zvýšit přilnavost hydroizolačních a jiných vrstev
 

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚRY

jednosložkové a dvousložkové nátěry, hydroizolační zálivky
 

FÓLIE

hydroizolační fólie
 

ASFALTOVÉ NÁTĚRY

gumoasfalt, asfaltové nátěry, afaltové směsy, tekuté lepenky

 

 

Značky, výrobci, dodavatelé

barvy lakybitumaxdehtochemaden bravenhasofthetcharvátcemixlikovpciuniver bauvelbitweber

Nahoru