Stavebniny s osobním přístupem

Štěrky, písky, strusky

ŠTĚRKY

těžená kameniva, drcená kameniva, štěrky volně ložené prodávané na m3
 

PÍSKY

písky maltové, písky zásypoé a podsypové, písky plážové, písky volně ložené prodávané na m3, písky pytlované
 

STRUSKY

umělá hutná kameniva 8/16, 16/32, strusky volně ložené prodáváné na m3

Nahoru